november 30, 2015

Scoliose

De behandeling van Scoliose

In deze praktijk worden vele scoliose gezien. Er is een verdeling te maken in houdings-scoliose en Idiopatische Scoliose.

Wat is een scoliose:

  •  Een houdings-scoliose is functioneel en een houdingsfout en bijna altijd goed corrigeerbaar.

Veelal zie je dat bij pubers die veel op een been en/of bil zitten en staan “hangen”. Hierdoor neemt het bekken en de daarbovenop steunende wervelkolom een zijwaartse verkromming aan.
Door goed aan de houding te werken en zich bewust te worden van wat er gebeurt in diverse bewegingen en activiteiten is dit met behulp van oefeningen en bewegingsinstructie goed te verhelpen.

  • Een Idiopatische Scoliose is niet functioneel maar structureel, niet volledig corrigeerbaar.
Een Idiopatische Scoliose is door ouders te herkennen aan een aantal zaken die opvallen:
– Vaak staat er een schouder hoger dan de ander.
– Vaak is te zien dat de ene arm dichter tegen de romp hangt dan de andere arm.
– Bij volledig naar voren buigen met gestrekte knieën is er naast de wervelkolom een “bochel”zichtbaar.
– In 80 % van de gevallen is de oorzaak onbekend en ontstaat de zichtbare scheefstand in de groeispurt.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
In alle gevallen zal er middels oefeningen gestreefd worden de rug meer in de symmetrie te brengen en meer stabiliteit in de wervelkolom bij diverse houdingen en activiteiten. Bij een houdings-scoliose zal het doel eerder en sneller bereikt worden dan bij een Idiopatische Scoliose.
De oefentherapeut zal het aanbod van oefeningen afstemmen op de motivatie van de patiënt en goed laten aansluiten bij de wekelijkse en dagelijkse activiteiten. Zo zijn er talloze variaties aan oefeningen met verschillende materialen als, ballen zit kussens en  dyna-bands, het is zo belangrijk dat het oefenen leuk en effectief is dat steeds weer samen met de patiënt (puber) wordt gekeken wat het beste aansluit. Soms zijn dat veel diverse oefeningen maar dat kunnen ook steeds dezelfde oefeningen zijn die steeds beter worden uitgevoerd. Waarbij het effect op het verminderen van de scoliose voorop staat.
Detail informatie:

In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen scoliose en komen er ieder jaar circa 1000 nieuwe patiënten bij, meestal meisjes tussen de tien en achttien jaar. Per jaar worden zo’n 6.500 patiënten in een ziekenhuis behandeld, waarvan er ongeveer 600 geopereerd worden.

Beloop: 

Afhankelijk van de uitkomsten van het lichaamlijk onderzoek wordt de patiënt veel al in de leeftijd van 10 tot 15 jaar goed uitgelegd om welke gevonden scoliose het gaat.
Bij vermoeden op een idiopatische scoliose wordt er altijd in overleg met de huisarts een röntgenfoto gemaakt,
Na aanleiding van de uitslag van de foto wordt er besloten of alleen therapie of ook controle bij de Orthopeed.
Afhankelijk van de graden van de bocht, en de voorspelling van de lengtegroei besluit de orthopeed of er wel of niet behandeld wordt met een brace ( vanaf 20 graden of operatie vanaf 40 graden) Dit gaat dan altijd in combinatie met oefentherapie.
Advies scoliose vereniging:
Oefentherapie:
Scoliose wordt in de eerste plaats conservatief behandeld met oefentherapie. Oefentherapie zorgt ervoor dat je spieren sterken worden, gewrichten spoeler worden, je houding verbetert en je nieuwe bewegingen aanleert. Je krijgt ook speciale oefeningen om beter adem te halen.
Verschil jongeren en volwassenen
Bij jongeren is de oefentherapie vooral gericht op de juiste houding en het voorkomen (en zo mogelijk corrigeren) van de scoliose. Bij volwassenen zijn de oefeningen vooral gericht op verbetering van hun houding en ademhaling en vermindering van klachten.
Binnen de oefentherapie bestaan verschillende soorten, bijvoorbeeld: Cesar, Mensendieck, shifttherapie en balanstherapie. Cesar en Mensendieck lijken erg op elkaar. Het verschil is dat Cesar meer gericht is op beweging en Mensendieck op houding. ‘Shift’ betekent schuiven. Shifttherapie is een therapie waarbij de patiënt de borstkas zijwaarts schuift, naar links of naar rechts afhankelijk van de vorm van scoliose. De therapie moet ervoor zorgen dat de scoliose niet toeneemt. Balanstherapie gaat uit van de rompstabiliteit, het is een manier om hoofd, benen en nek in balans te brengen, het hulpmiddel hierbij is een bal.

De Verenging van scoliosepatiënten adviseert therapieën uitsluitend te volgen na overleg met een, in Nederland gevestigde, in scoliose gespecialiseerde orthopeed werkzaam in een OCBZ of CBZ.

Oefentherapie-Zaanstad werkt samen met het OLVG en het VU ziekenhuis.

Wat kunt u zelf doen:
Ga niet zelf met oefeningen aan de gang. Dit kan de scoliose juist verergeren. Belangrijk is snel te starten met therapie en zelf ook goed de draai in de rug en de ongelijkheid van de schouders bij  het bukken in de gaten te houden. Dit mag niet erger worden.