november 30, 2015

Nek- en schouderklachten

Nek / Schouderpijn

Nek / Schouderpijn kan vele oorzaken hebben. De pijn in de nek / schouderregio kan veroorzaakt worden vanuit de regio zelf, maar kan ook in de schouder uitstralen vanuit een andere regio.

Zelden (in minder dan 1% van de gevallen) is er iets ernstigs aan de hand (breuk, tumor, infectie enz) Pijn in de schouder is in veruit de meeste gevallen mechanisch, dit wil zeggen dat er sprake is van een stoornis in het bewegen van de schoudergordel. De stoornissen kunnen ontstaan door een blessure/trauma, maar kunnen ook geleidelijk ontstaan. De pijn kan uitgelokt worden door het bewegen van de schouder. In veel gevallen is er sprake van een verstoorde balans tussen belasting (wat doe ik met de schouder?) en belastbaarheid (wat kan de schouder aan?). Indien de belasting voor langere tijd hoger ligt dan de belastbaarheid kan dit aanleiding geven tot pijnklachten. Er kunnen irritaties ontstaan van schouderstructuren (pezen, spieren en kapsels), maar het is onduidelijk welke structuur precies de oorzaak is van de klacht. Pijn die vanuit een andere regio in de schouder wordt geprojecteerd, kan niet uitgelokt worden met bewegingen van de schouder. Deze pijn kan zijn oorsprong hebben in bijv. de nek of organen.

Deze informatie gaat in op mechanische schouderpijn en niet op schouderklachten die hun oorsprong hebben in andere oorzaken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Oefentherapie kan het herstel van nek / schouderklachten op verschillende manieren bevorderen. De oefentherapeut kan u voorlichting geven over het klachtenbeeld en op welke manier u de belasting aan moet passen, b.v. op het werk  en in het huishouden.
Wij stellen oefenprogramma voor u samen om de nek / schouder(gordel) spieren te ontspannen en te versterken. Het is aangetoond dat dit op de korte en lange termijn de klachten zo effectief mogelijk aanpakt.

Bovendien is aangetoond dat een combinatie van oefeningen; ontspanning, mobilisatie en opbouwen van kracht van de nek / schoudergordel een positief effect heeft op nek /schouderpijn. Oefenen kan prima thuis. Tevens zullen wij samen met u er voor zorgen dat u uw oefenprogramma zo veel mogelijk kunt integreren in uw wekelijkse sportbeoefening, wat dat ook is.

Vaak gaan nek / schouderklachten vanzelf over maar komen dan ook weer terug. Dat is een teken van uw lichaam dat u uw schouders verkeerd belast. Dan kunnen wij samen met u kijken wat er in uw specifieke geval precies gebeurd in uw lijf dat u iedere keer klachten heeft.

Detail informatie:

Het aantal mensen in Nederland dat op dit moment schouderklachten heeft wordt geschat op 21%. Het aantal nieuwe patiënten met schouderklachten, die komen bij de huisarts, ligt tussen de 12 en 25 per 1000 patiënten per jaar. De duur van de klachten is moeilijk te voorspellen: van enkele weken tot soms enkele maanden. 50% van de patiënten die de huisarts bezoekt is na 6 maanden volledig hersteld. En na 1 jaar is dit 60%. Wanneer de schouderklachten langer dan 3 maanden duren, dan is de kans groot dat deze klachten weer optreden in de toekomst. Bij acute klachten na ongebruikelijke werkzaamheden, hobby, sport of licht trauma, treedt sneller herstel op.

Het beloop:

Het beloop van nek / schouderpijn is moeilijk te voorspellen: van enkele weken tot soms enkele maanden. 50% van de patiënten die de huisarts bezoekt is na 6 maanden volledig hersteld. En na 1 jaar is dit 60%. Wanneer de schouderklachten langer dan 3 maanden duren, dan is de kans groot dat deze klachten weer optreden in de toekomst. Bij acute klachten na ongebruikelijke werkzaamheden, hobby, sport of licht trauma, treedt sneller herstel op.

Het is kenmerkend voor nek / schouderpijn dat het na een pijnvrije periode vaak weer terugkeert.

Hoe vaak komen nek / schouderklachten voor?

Ongeveer 10% van de volwassen bevolking zal ooit te maken met nek / schouderpijn. Na lage rugpijn en nekpijn is schouderpijn de 3e meest voorkomende klacht van het menselijk  bewegingsapparaat. RSI, tegenwoordig KANS (klachten in de arm,  nek en/of schouder) genoemd is steeds vaker voorkomende bron van o.a. schouderklachten. Nek / schouderklachten komen in verhouding meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Factoren die de kans op het krijgen van  nek / schouderklachten vergroten:

Er zijn verschillende factoren die het beloop van de klacht kunnen beïnvloeden, zoals de manier van omgaan met klachten en werkgerelateerde factoren. Factoren die het risico op het krijgen van nek / schouderpijn verhogen zijn:

– Na lang zitten in de stoel of bank bij lezen, laptop of tablet werk

– Slechte nachtrust, roken, cafeïne consumptie.

– Repetitieve fysieke taken (werk, sport).

– Taken boven het hoofd die men niet gewend is, bijvoorbeeld het plafond schilderen, kunnen aanleiding geven tot schouderklachten.

– Hoog werktempo, lange periodes achter het stuur zitten, lang bloot staan aan vibraties (trillingen)

– Psychologische stress op het werk, zoals: werkontevredenheid, hoge werkdruk, onzekerheid over de uitvoering van het werk, verminderde sociale steun op de werkplek, onzekerheid over het behouden van de baan.

– Na een leuke activiteit in het weekend.

Adviezen:

Bij heftige acute klachten is verstandig om voor korte tijd de activiteiten aan te passen. Het is belangrijk om de arm in meerdere richtingen te blijven bewegen binnen de pijngrens. Als de pijn wat minder wordt is het verstandig om de normale activiteiten weer geleidelijk te hervatten en niet af te wachten tot de pijn volledig weg is. Als er na 6 weken nog steeds klachten aanwezig zijn en u beperkt wordt in uw dagelijkse functioneren, is het verstandig om een afspraak te maken bij de oefentherapeut. Het is niet nodig om bij een ‘normale’ nek / schouderpijn een foto of scan van de nek of  schouder te laten maken. Deze bieden weinig meerwaarde en de behandeling verandert er niet door.

De vraag is hoe kan je er zelf wat aan doen?

Houdingen die met de armen en de nek langdurig worden volgehouden geven veelal spanningsopbouw in deze regio van het lichaam. Op de lange termijn levert dit dan spierverkortingen op in de nek met aanhoudende pijn als gevolg. Is het spierpijn dan is de pijn na drie dagen over het algemeen weer verdwenen. Blijft het langer dan kunnen ontspannings- en rekoefeningen en later ook kracht oefeningen voor de nek en schouder de pijn verlichten of doen verdwijnen.

Een aantal tips.
1: Blijf bewegen, ga niet lang achtereen in een houding zitten, wissel af met staan en lopen.
2: Weet dat de hevigste pijn in de eerste drie dagen vanzelf afneemt.
3: Neem je voor om op een geschikt moment elke dag de nek/schouder oefeningen te DOEN ontspan en rek de spieren dit verlicht de pijn.
4: Werk je dagelijks met de computer doe dsn elk half uur de hieronder beschreven oefeningen.
5: Wanneer de pijn drie weken of langer aanhoudt is het raadzaam om therapeut of arts te raadplegen.
6: Meer lezen over nek/schouder klachten klik hier
7: Wil je liever een afspraak bij Oefentherapie- Zaanstad maken? klik hier, dan kan je online zelf het inschrijfformulier invullen en een afspraak maken in de agenda van de therapeut.

5 oefeningen om de pijn te verlichten;
– ga goed recht op zitten en cirkel de schouders achterom met de armen ontspannen langs het lichaam
– ga rechtop zitten en doe de vingertoppen op de schouders en cirkel de ellebogen achterom, de schouders zijn ontspannen.
– ga rechtop zitten en buig het hoofd zo naar voren dat je eerst een dubbele kin maakt en dan naar de borst kijkt, rek 3 keer.
– ga rechtop zitten en buig het hoofd naar links en rechts, met het oor naar de schouder rek 3 keer
– ga rechtop staan en zwaai de armen van voor naar achter langs het lichaam en probeer voor steeds een stukje hoger tot naast de oren.