november 30, 2015

Fybromyalgie en Chronische pijn

Fybromyalgie en  Chronische pijn

Vanaf juni 2013 is de praktijk aangesloten bij het Netwerk Chronische pijn.

Wat is Fybromyalgie of onverklaarbare chronische klachten?

PIJN HEBBEN MAG
Chronische pijn kan veel vergallen. De meeste mensen organiseren hun hele leven eromheen. Met als gevolg  dat hun klachten nog hardnekkiger worden.
Bij Oefentherapie-Zaanstad leert u daarom hoe u uw PIJNGEDRAG kunt bijstellen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Na een uitgebreide intake, het verloop van de oorzaak van uw klachten en uw huidige activiteiten en beweeggedrag in kaart te hebben gebracht gaat de oefentherapeut samen met u werken aan activiteitsdoelen die u zelf wil gaan bereiken.

De meeste mensen laten de pijn bepalen wat ze wel of niet doen en hoelang. Met het gevolg dat, op een zeker moment al snel over grenzen heen wordt gegaan. Dit mondt maar al te vaak uit op een dagje bedrust bij veel pijn. PIJNGESTUURD FUNCTIONEREN wordt dit gedrag genoemd. Dit kan lijden tot overbelasting of onderbelasting. Je energie om iets te doen neemt af en je prikkelbaarheid neemt toe. Zowel fysiek als mentaal neemt je draagkracht af.
Bij chronische klachten werkt dit dus blijkbaar niet.
De oefentherapeuten aangesloten bij het Netwerk Chronische pijn leren u daarom een andere techniek aan : TIJD GESTUURD FUNCTIONEREN
Het is de bedoeling dat u leert bij alles wat u weer wilt kunnen, te weten hoelang u dit kan. Van wandelen en fietsen tot, stofzuigen en boodschappen doen.
U gaat door tot de afgesproken tijd, pijn of niet.

Pijn is een prikkel die de hersenen aangeeft dat er normaal gesproken sprake is van weefselschade. Maar bij chronische pijn of vermoeidheid is er sprake van een overgevoelig pijn/ vermoeidheidssysteem waardoor de relatie tussen pijn en weefselschade niet meer een op een is. Pijn betekent dus NIET dat je te ver gaat.

Het vervelende is, dat deze pijn signalen ook de gedachten, gevoelens en het gedrag beïnvloeden. Om dit te kunnen veranderen maken de oefentherapeuten gebruik van graded activity. Het doel van dit programma is om weer vertrouwen op te bouwen in het eigen lijf en functioneren.
Al de gedachten en emoties over pijn los te laten en het pijngedrag te verminderen. Door het gesprek aan te gaan met motivational interviewing.
Door u uw eigen keuzes te laten maken kunt u uzelf helpen dat pijn een minder grote rol in uw leven gaat spelen. De oefentherapeut kan uw niets garanderen over pijn vermindering. Maar u wel helpen minder angstig te worden en meer te ontspannen.

We spreken dan ook samen met u een tijd af waarin u uw haalbare doelen wil bereiken en coachen u hoe dit te gaan halen.

Detailinformatie:

Tot 40% van de consulten bij de huisarts gaat over lichamelijke klachten waarvoor geen of een onvoldoende somatische verklaring gevonden wordt. Langdurige, ernstige SOLK komt veel minder vaak voor, en kent een prevalentie van 2,5%.

Beloop:

Sommige mensen hebben er genoeg aan te weten dat er geen oorzaak voor de klachten gevonden is. Zij gaan gewoon verder met hun leven. De klachten gaan dan vaak vanzelf over.
U kunt ook zelf een aantal dingen doen om de klachten te verminderen. Het lukt daardoor vaak beter om met de klachten om te gaan en verder te gaan met uw leven. Onder begeleiding samen met uw therapeut de klachten aanpakken gat vaak makkelijker dan alleen.

Na een jaar hebben veel mensen minder klachten.

Factoren die chronische pijn vergroten:

Lichamelijke factoren
Heeft u nog andere lichamelijke problemen, zoals diabetes of astma? Of slaapt u slecht? Voor de genezing van SOLK is het belangrijk om ook die problemen onder controle te krijgen.

Gedachten
Dit zijn bijvoorbeeld de negatieve gedachten die u kunt hebben over uw SOLK. U kunt bijvoorbeeld denken dat het allemaal nooit meer goed gaat komen met uw pijn of vermoeidheid.

Gevoelens, spanningen of emoties
Ongerustheid, angst voor ziekte, bewegingsangst, somberheid en depressie: uw stemming, spanningen en gevoelens, spelen een belangrijke rol bij SOLK.

Gedrag
Pijn, moeheid en andere klachten kunnen uw gedrag beïnvloeden. Het kan zijn dat u voorzichtig bent geworden en sommige dingen minder doet of zelfs vermijdt om klachten te voorkomen. Uw eetgewoontes, uw houding of uw manier van lopen en bewegen kunnen hierdoor veranderen. Misschien onderneemt u minder of bent u juist overactief om uw klachten te verdringen.

Sociale factoren
Hoeveel last u heeft van uw klachten, heeft vaak ook te maken met de situatie in uw leefomgeving (gezin) of op uw werk. Hoe andere mensen reageren, heeft weer invloed op hoe u met de klachten omgaat.

Adviezen: 

Afhankelijk van de factoren die bij u een rol spelen in het ontstaan en aanhouden van de klachten zal u zelf moeten gaan kijken op welk vlak u een aangrijpingspunt ziet om uw klachten te verminderen.

Wat kan u er zelf aan doen:

  • Zorg voor 30 minuten matig intensief bewegen aan het begin van ELKE dag!, dit kan wandelen, fietsen of iets anders zijn.
  • Doe regelmatig oefeningen om de pijnlijke plaatsen in het lijf te ontspannen en te versterken. Kijk op deze site ook bij nek/schouder en lagerug klachten. Of download de gratis oefeningen op de site!
  • Doe met enige regelmaat, liefst elke dag ontspannings oefeningen ongeveer 15 tot 30 minuten.
  • Probeer zelf uw activiteiten op te bouwen in tijd.