november 30, 2015

Hyperventilatie en spanningsklachten

Ademen doen wij onbewust. Het is iets waar we nooit bij stilstaan, tenzij u klachten krijgt en de ademhaling niet goed verloopt. duizeligheid, hartkloppingen, tintelingen, oorsuizen of benauwdheid kunnen optreden. De klachten gaan uw dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. De oefentherapeut kan een structurele oplossing bieden voor uw klachten. In deze folder leest u wat een oefentherapeut voor u kan betekenen

Ademhalingsklachten
De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Door diverse oorzaken, zoals benauwdheid door allergie, astma, longafwijkingen zoals
emfyseem, stress of pijnklachten, kan de ademhaling minder goed verlopen. Het lichaam raakt hierdoor uit balans. Duurt deze situatie te lang, dan loopt u het gevaar in een
vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. De oefentherapeut kan u helpen een dergelijke situatie te doorbreken of zelfs te voorkomen.
Behandeling op maat, de oefentherapeut is een paramedicus die expert is in houding en beweging. De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw bewegingen in het dagelijkse leven. U krijgt inzicht in de reactie van uw lichaam op factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ademhalingsklachten. U leert hierdoor de klachten beter te begrijpen. Vervolgens gaat u onder begeleiding van uw oefentherapeut aan de slag met het
herstel van de balans tussen spanning en ontspanning in uw lichaam.
Gezond bewegen kun je leren
U wordt gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen. Aanpassingen in uw houding en manier van bewegen maakt u zich hierdoor gemakkelijker eigen. Zo leert u hoe u zelf met
uw klachten kunt omgaan en hoe u kunt voor komen dat uw klachten terug keren