mei 19, 2018

Behandelovereenkomst

Oefentherapeutische behandelovereenkomst

Informatie voor de patiënt/cliënt

1. De aard en het doel van de behandeling:

  • Wat houdt de behandeling precies in?

U krijgt oefeningen, adviezen of coachende gesprekken, die u onder begeleiding van de therapeut in de behandelruimte uitvoert. Vervolgens is het de bedoeling dat u de oefeningen, tips en adviezen in uw eigen leefomgeving oefent en toepast.

  • Wat is oefentherapie?

Oefentherapie Cesar is paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen.

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en incontinentie. Naast algemene oefentherapie zijn er twee specialisaties: kinderoefentherapie, bij problemen in de (senso)motorische ontwikkeling, en psychosomatische oefentherapie, bij klachten die te maken hebben met stress, angst of paniek, hyperventilatie, overspanning, burnout en psychosomatische klachten.

  • Wat is het beoogde resultaat?

Het beoogde resultaat is minder klachten en afname van pijn, in staat zijn de signalen die toename van de klachten geven te herkennen en te ondervangen. Verder wordt gewerkt aan een betere houding, beter beweegpatroon en een goede ontspannings- en ademtechniek. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

     

      2. De risico’s en de gevolgen van de behandeling:

  • Welke complicaties of bijwerkingen kunnen eventueel optreden?

Complicaties of bijwerkingen treden zelden/nooit op. De oefeningen zijn in principe niet zwaar. U bepaalt zelf uw grens. Hooguit kunt u spierpijn ervaren of merkt u dat het nieuwe (beweeg) gedrag moet wennen. Oefening baart kunst! Soms kunnen de klachten tijdelijk toenemen omdat u zich meer bewust wordt voor lichaamssignalen.

  • Het kan zijn dat u pijn heeft aan spieren en/of gewrichten en/of klachten of problemen gerelateerd aan de houding en beweging. Of problemen met de ademhaling, ontspanning of slapen. De problemen waar de oefentherapeut mee te maken krijgt is heel divers. Oefentherapie is een actieve therapie waarbij u leert wat u zelf kunt doen aan uw klachten.

 

      3.Eventuele andere behandelingsmogelijkheden/interventies:

  • Wat zijn de alternatieven?

Niets doen en afwachten, eventueel een andere vorm van therapie. Indien u of ik of we samen van mening zijn dat een andere of aanvullende interventie wenselijk is, dan bespreken we dat uiteraard. Denk aan bv de podotherapeut, logopedist, of een collega oefentherapeut of fysiotherapeut met een bepaalde specialisatie.

 

      4. De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt:


– Hoe zal de opbouw van de behandeling er uit zien?
De behandeling wordt uitgevoerd in de behandelruimte of aan huis (alleen op verzoek van de arts met aparte verwijzing daarvoor). We werken van licht naar zwaardere oefeningen en van eenvoudig naar meer complexe situaties/handelingen.
–     Hoeveel behandelingen verwacht je gemiddeld nodig te hebben?
Dit is afhankelijk van de aard van de klacht, de eigen inzet en de omgevingsfactoren. Het praktijk gemiddelde is 9,1. Voor psychosociale klachten en een chronische indicatie kan een langer traject nodig zijn.
–    Wat zal de behandelfrequentie zijn?
Meestal beginnen we met een behandelfrequentie van eens per week gedurende enkele weken. Erna wordt de behandeling frequentie lager. Ook dit bespreken we samen.
–    Wat wordt er van de patiënt zelf verwacht?
Het is de bedoeling dat u de oefeningen, tips en adviezen in uw eigen leefomgeving oefent en toepast. Het is ook goed uw vragen met ons te bespreken zodat wij samen een oplossing kunnen vinden voor de problemen waar u tegenaan loopt.

       5. Afspraken omtrent de behandeling

Zoals al aangegeven vindt er eerst een intake en onderzoek plaats. Daarna stellen we een behandelplan op. Per persoon is het aantal behandelingen verschillend, afhankelijk van de complexiteit van de klachten, de omstandigheden en hoe u met het geleerde omgaat. Het kan variëren van zo’n 6 tot 20 behandelingen. Ik verwacht een actieve inzet van u als patiënt. Als u niet oefent of weinig met het geleerde doet, kunnen we ook geen bevredigend resultaat verwachten.

       6. Vergoeding

De behandelkosten worden conform de polisvoorwaarden van uw verzekering vergoed. De meeste klachten worden vergoed door de aanvullende verzekering uit het potje paramedische zorg, oefentherapie en fysiotherapie. Sommige diagnoses staan op de zogenaamde chronische lijst. Na 20 afspraken wordt de behandeling vergoed vanuit de basis verzekering. Wel wordt daarbij eerst uw eigenrisico aangesproken.

U bent zelf verantwoordelijk voor het  bijhouden v/d behandelingen en het aantal te verifiëren dat u per kalenderjaar vergoed krijgt. Indien u over het aantal door de verzekering te vergoede behandelingen overschrijdt dient u deze zelf te betalen. U ontvangt hiervoor een nota van infomedics. Zie de behandeltarieven op de website en in de wachtkamer.

Indien u verhinderd bent een afspraak na te komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te laten weten. Afspraken die na die tijd worden afgezegd, dan wel worden verzuimd, brengen wij in rekening. Bij een afspraak op maandag geldt; de vrijdag ervoor vóór 1700 uur afbellen. Doet u dit niet, dan riskeert u een zogenaamd no show factuur, 75% van het behandeltarief. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kan bij voorkeur op het volgende email adres, info@oefentherapie-zaanstad.nl of via Whats App.

Website: www.oefentherapie-zaanstad.nl en www.vvocm.nl,

Hier vindt u nuttige info over de diverse specialisaties die we hebben, uitgebreidere info over de behandeling en blogs. Regelmatig schrijf ik een blog over uiteenlopende onderwerpen die met ons vak te maken hebben. Ook vindt u op de website het Privacy Statement, de betalingsvoorwaarden, tarieven en klachtenregeling.

Vragen? Wij beantwoorden deze graag!

 

Trea Hillebrink, psychosomatisch oefentherapeut en slaapoefentherapeut

Ingmar Rietdijk, bekkentherapeut, Oefentherapeuten Cesar

Lid netwerken chronische pijn, SOLK en artrose, Reumanetwerk Zaanstreek, Slaapslim en Top oefentherapie.